การติดต่องานแสดงและทั่วไป

เว็บไซต์ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
Thanis Sriklindee Official Website

บริหารโดย คาราบาวดอตเน็ต 
2/11 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ 081-8801800 โทรสาร 02-8820880

อีเมล์อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี thanis@thanis.net

ผู้บริหารเว็บไซต์ 
คุณชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์ 
webmaster@thanis.net
โทร. 081-4043100

    Line ID : 0818801800

       
 
สินค้าและบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อมูล พ.ศ. 2551

THANIS.NET OFFICIAL WEBSITE
เว็บไซต์อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
บริหารโดย คาราบาวดอตเน็ต 
2/11 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ 081-8801800 โทรสาร 02-8820880
สายด่วน คุณชัยยุทธ์ 081-4043100
เว็บไซต์ www.thanis.net
อีเมล์ webmaster@thanis.net