เกียรติประวัติและรางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยม ธนิสร์ เทียรี่ อำนาจ จากอัลบั้ม ขอเดี่ยวด้วยคนนะ 
    ในงานสีสันอวอร์ดครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๒

2. รางวัลเพลงบรรเลงยอดเยี่ยม “ท้องฟ้า” อัลบั้มลมชีวิต โดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี 
    จากงานสีสันอวอร์ด ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๓๖

3. รางวัลเพลงโฆษณายอดเยี่ยม “สิงห์โกลด์” จากงาน Tact Award พ.ศ.๒๕๓๗

4. รางวัล “ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติ” จากกองทัพบก ในโครงการสายธารสู่อีสานเขียว

5. รางวัล “ศิษย์เก่า มศว.ดีเด่น” สาขาศิลปะอิสระ

6. รางวัล “เชิดชูเกียรติเพชรสยามบุคคลตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๗” จากสำนักศิลปวัฒนธรรม 
    มหาวิทยาลัยราช-ภัฎจันทรเกษม ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เพชรสยาม 
    สาขาภูมิปัญญาไทยประยุกต์สู่สากล

7. ผลิตผลงานชุด “ความฝันอันสูงสุด” ด้วยขลุ่ยนางพญางิ้วดำ เนื่องในวโรกาสฉลอง
    สิริราชสมบัติครบรอบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

8. ศิลปินดีเด่นประจำจังหวัดสิงห์บุรี ผลงานดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง นักดนตรี 
    ประพันธ์เพลง โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

9. ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี


 
 
       
 
สินค้าและบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อมูล พ.ศ. 2551

THANIS.NET OFFICIAL WEBSITE
เว็บไซต์อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
บริหารโดย คาราบาวดอตเน็ต 
2/11 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ 081-8801800 โทรสาร 02-8820880
สายด่วน คุณชัยยุทธ์ 081-4043100
เว็บไซต์ www.thanis.net
อีเมล์ webmaster@thanis.net