ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
ในหน้าสินค้าและบริการได้ โดย
สินค้า
จะประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. เสื้อยืดขลุ่ยนี้มีมนต์ (รุ่นปฐมฤกษ์) จำนวนจำกัด
    ราคา 240 บาท บรรจุภัณฑ์+จัดส่ง 60 บาท 
    รวม 300 บาท

2. ซีดีบรรเลงเพลงขลุ่ย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
    ราคา 250 บาท บรรจุภัณฑ์+จัดส่ง 100 บาท 
    รวม 350 บาท

3. หนังสือทฤษฎีการเป่าขลุ่ยแนวใหม่+วีซีดีการสอน
    ราคา 490 บาท บรรจุภัณฑ์+จัดส่ง 200 บาท 
    รวม 690 บาท

4. ขลุ่ยไทยเทียบเสียงสากล รุ่น Standard
    ราคารวม 1,700 บาท สินค้า+บรรจุภัณฑ์+จัดส่ง
    ฟรี! ไฟล์ BackingTrack 10 บทเพลงขลุ่ยไพเราะ 1 แผ่น
    ใช้สำหรับฝึกหัดขลุ่ย

4. ขลุ่ยไทยเทียบเสียงสากล รุ่น Intermedia
    ราคารวม 3,990 บาท สินค้า+บรรจุภัณฑ์+จัดส่ง
    ฟรี! ไฟล์ี BackingTrack 10 บทเพลงขลุ่ยไพเราะ 1 แผ่น
    ใช้สำหรับฝึกหัดขลุ่ย

เมื่อท่านตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว
ให้ท่านโอนเงินค่าสินค้าที่เลือกไปที่..

ธนาคาร กสิกรไทย 
สาขา ถนนติวานนท์
ชื่อบัญชี คาราบาวดอตเน็ต
ประเภท บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 268-2-60444-4

แฟกซ์เอกสารการโอนพร้อมเขียน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รายการสินค้าที่สั่งซื้อ
ให้ชัดเจน ไปที่เบอร์ 02-8820880
และโทรยืนยันหมายเลข 081-8801800

กรณีไม่สะดวกส่งแฟกซ์ ให้ส่ง SMS
ไปรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการ
จัดส่ง รายการสินค้าที่สั่งซื้อ ไปที่หมายเลข
081-8801800 และโทรยืนยันอีกครั้ง
หมายเลขเดิม
เมื่อได้รับเอกสารการชำระเงิน
เรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้า
ไปตามที่อยู่ที่ได้ส่งมา ภายในระยะ
เวลา 2-3 วันทำการ

สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าลิขสิทธิ์
ของ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
 
 
     
   

 

 

 

 

 

 

 
 
       
 
สินค้าและบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ภาพและข้อมูล พ.ศ. 2551

THANIS.NET OFFICIAL WEBSITE
เว็บไซต์อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
บริหารโดย คาราบาวดอตเน็ต 
2/11 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
โทรศัพท์ 081-8801800 โทรสาร 02-8820880
สายด่วน คุณชัยยุทธ์ 081-4043100
เว็บไซต์ www.thanis.net
อีเมล์ webmaster@thanis.net